Evenemangssäkerhet

Vi är specialister på säkerhet vid evenemang. Antingen kan vi ha ett övergripande ansvar för hela säkerheten eller stötta er befintliga säkerhetsorganisation. Vi anpassar tjänsterna efter vad ni önskar och vill ha.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster!

Säkerhet vid evenemang

Evenemang är ofta komplexa och kräver såväl kunskap som god planering. Säkerheten kring ett evenemang är någonting vi på Presec anser skall vävas in i ett tidigt skede och i samklang med evenemangets övriga planering.

Med vår kunskap och erfarenhet i ryggen hjälps vi åt att skapa evenemang med hög säkerhet och känsla av trygghet för samtliga involverade, oavsett om du är besökare, artist eller personal.  

Vi kan på uppdrag ta ansvar för hela säkerheten för alla typer av event, från planeringsstadiet till evenemangets slut eller vara en stöttande funktion till en redan befintlig säkerhetsorganisation.

Vi kan bland annat hjälpa till med:
• Crowd management
•  Samverkan mellan berörda myndigheter och vara behjälpliga vid tillståndsansökan
• Riskhantering
• Artistsäkerhet
• Beredskap- och nödplaner
• Säkerhetsutrustning
• Sjukvård & brandskydd
• Scensäkerhet
• Utbildning
• Ordningsvakter
• Väktare
• Publikvärdar och övrig säkerhetspersonal