Kontrolltjänster

Vi erbjuder flera olika kontrolltjänster för att du som arbetsgivare ska känna att du kan lita på dina medarbetare och att dina kunder får en bra upplevelse när de kommer i kontakt med ditt företag. Syftet är att minska internt svinn och ge dina kunder en bättre upplevelse. Våra kontrolltjänster kan anpassas efter vad våra kunder vill få ut av vårt arbete. 

Bar- och restaurangkontroll

När en kund anlitar oss för bar- eller restaurangkontroll skickar vi ut två kontrollanter som uppträder som vanliga gäster. De följer noggrant försäljningen och noterar händelser som föranleder misstanke om oegentligheter. 

Syftet med kontrollen är att minimera det interna svinnet och kontrollera personalens ärlighet vid kassaregistrering. Vi fokuserar även på ordningsfrågor för att ni ska kunna hålla en hög säkerhetsnivå för både medarbetare och gäster. 

Hotellkontroll

För att ni ska få en översikt över hotellets aktuella status skickar vi två kontrollanter för en övernattning på hotellet. De kontrollerar kvaliteten på servicen, personalen och rutiner. Ni får sedan en opartisk bedömning kring alla upplevelser, från bokning till utcheckning, och därmed en bättre kontroll över hur verksamheten fungerar och vilka förbättringspunkter som finns. 

Det som kontrolleras är bokningsmoment, exteriört, lobby, reception, terrasser, trapphus, hissar, korridorer, hotellrum och toaletter.

Utpasseringskontroll

Genom att anlita oss för utpasseringskontroll förmedlar ni att företagets regler är till för att följas. Syftet är att höja medvetenheten hos de anställda.

Utpasseringskontroller går till som så att den anställde ges möjlighet att visa upp sin väska samt styrka eventuella personalköp med kvitto. Vår personal utför kontrollen informativt och omdömesgillt för att personalen inte ska känna obehag i samband med kontrollen. 

Leveranskontroll

Vi skickar ut väktare för att kontrollera mottaget gods mot följesedlar och att varorna levererats i oskadat skick. Kontrollen utförs exempelvis vid varuintag och lastbryggor. 

På företag som tar emot stora mängder gods där leverantören även har ansvar för varor som returneras kan det ske felräkningar. Ibland även kalkylerade felräkningar. Vi kontrollerar allt inkommande och utgående gods och rapporterar hur det ser ut i verkligheten på företaget.