SBA

SBA, systematiskt brandskyddsarbete, innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.
 

Välkommen att höra av er om ni behöver hjälp med ert systematiska brandskyddsarbete!

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Vi kan hjälpa er med följande:
• Dokumentation: bland annat brandskyddspolicy, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsorganisation och brandskyddsregler.
• Utbildning
• Egenkontroller

Vi har ett digitalt verktyg för SBA som vi använder oss av, som vi kan integrera i er verksamhet. Önskar ni att vi arbetar i ett redan befintligt verktyg så gör vi givetvis det också.