Utbildning

Presec erbjuder flera olika typer av utbildningar. Bland annat en säkerhetsutbildning mot svinn och bedrägeri för personal som arbetar i butik och en brandskyddsutbildning. Välkommen att kontakta oss och berätta vilken utbildning du och din personal är intresserade av. 

Säkerhetsutbildning mot svinn och bedrägeri

Medarbetarna är den absolut viktigaste delen i butiken för att förhindra snatteri och stölder. Med en grundläggande utbildning i svinn och bedrägeri minskar det kundrelaterade svinnet. I utbildningen går vi även igenom rättigheter, skyldigheter och internt svinn.

Utbildningens målsättning
Öka säkerhetstänkandet hos personalen
• Öka kunskaperna i ämnena svinn och bedrägeri
• Kunskap om rättigheter och skyldigheter

HLR

Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare, en utbildning som räddar liv. Vi erbjuder HLR-utbildning med hjärtstartare till företag. Våra instruktörer är licensierade genom Svenska HLR-rådet. 

Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare. Genom 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. 
Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och kan användas av alla. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och man kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt. 

Självskydd

Vi har flera års erfarenhet av säkerhetsarbete och vill nu hjälpa företag att minimera skaderiskerna samt att medarbetarna ska bli mer riskmedvetna innan en händelse sker. Vi erbjuder en utbildning som utgår från RBPP, Reality Based Personal Protection, som kommer från USA och är utformat av Jim Wagner, med mångfacetterad erfarenhet från säkerhetsbranschen.

Innan utbildningens start lägger vi upp en kursplan för att dess syfte och mål ska passa ert företag. Ni får lära er grunderna i taktiskt självförsvar, hur ni ska tänka, agera och känna en trygghet i ert yrke. Alla utbildningar är nödvärnsbaserad träning som faller inom ramen för nödvärn BrB 24 i Lagstiftningen.

Taktiskt självskydd – utbildning med bland annat riskanalys, press och stress. Scenariobaserade övningar.
Råntaktik – utbildning med en basdel samt en övningsdel i råntaktik.
Överlev knivattentat – utbildning med fokus på praktiska övningar samt scenariobaserade övningar.
Överlev terrorattentat – utbildning som syftar till att bli mer riskmedveten om sin omgivning, kännetecken, placeringar i buss, tåg, flygplan samt agerande vid ett attentat.
Markkamp – kan vara att krypa och söka skydd, ta sig bort från hot, att ta sig bort från ett överfall där man hamnat på marken.
Överlev brott – utbildning i att förebygga ett brott, hur agerar man om man blir förföljd, bli ett ”hard target”.

Brandskyddsutbildning

För att ha ett bra brandskydd på företaget bör medarbetarna ha de grundläggande kunskaperna. I vår brandskyddsutbildning går vi bland annat igenom grundläggande brandskydd, rutiner och brandskyddsregler. 

 I april 2013 skapades en kommitté på initiativ av American College of Surgeon (ACS) med avsikt att skapa en nationell politik för att förbättra överlevanden avseende avsiktlig masskadehändelse och aktiva skjutningar.

Utbildning i blödningskontroll för allmänhet (B-Con) är utvecklad av National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT)och är ett lämpligt utbildningsprogram för individer som har liten eller ingen medicinsk bakgrund. Allmänheten bör ha utbildning i att utföra livräddande åtgärder där träning är en av delarna för att ingripa i situationer som inbegriper fara men också för vardagliga situationer som kan orsaka trauma och blödning.

Kursen där du lär dig stoppa och kontrollera blödning. Du lär dig använda tryckförband, sårpacking, torniquet och hur man skapar en fri luftväg. Kursen varvas med teoretisk och praktisk träning